سبد خرید

دوره آموزش آنالیز بها و پیشنهاد قیمت با تدکار

معرفی دوره پادکست معرفی دوره در این پادکست سعی کرده ایم، خلاصه ای از تمام توضیحات  و ویژگی ها و مزایای این دوره را به صورت صوتی در اختیار شما قرار دهیم. برای اینکه در عصر سرعت وقت شما عزیزان برای ما ارزشمند است. با گوش کردن این پادکست بدون اینکه تمام این صفحه را […]

دوره آموزش آنالیز بها و پیشنهاد قیمت با تدکار
۸۰

معرفی دوره

پادکست معرفی دوره

در این پادکست سعی کرده ایم، خلاصه ای از تمام توضیحات  و ویژگی ها و مزایای این دوره را به صورت صوتی در اختیار شما قرار دهیم. برای اینکه در عصر سرعت وقت شما عزیزان برای ما ارزشمند است. با گوش کردن این پادکست بدون اینکه تمام این صفحه را مطالعه کنید در زمان کوتاه اطلاعات جامع در مورد این دوره به دست خواهید آورد.

ویدئو معرفی دوره

جلسات دوره

سرفصل های دوره آموزش آنالیز بها و پیشنهاد قیمت با تدکار

فصل اول

بخش اول: آشنایی با مفاهیم و نکات فهرست بها

 • معرفی فهرست بها و آشنایی با مفاهیم فهرست بها
 • جداول فصول فهرست بها
 • آشنایی با آیتم های فهرست بها در تدکار
 • آشنایی با بهای واحد فهرست بها
 • آشنایی با پارامترهای مهم و قابل توجه در فهرست بها
 • مرور نکات مهم دستورالعمل کاربرد، کلیات و مقدمه فصول فهرست بها
 • آشنایی با انواع ضرایب فهرست بهایی
 • آشنایی با حمل مصالح در فهرست بها
 • مرور نکات مهم تجهیز و برچیدن کارگاه
 • مرور نکات مهم کارهای جدید

بخش دوم: آشنایی با نحوه استفاده از فهرست بهای نرم افزار تدکار

 • معرفی انواع قفل تدکار
 • معرفی فهرست بهاهای موجود در تدکار
 • آشنایی با انواع جستجو در فهرست بهاهای تدکار
 • آشنایی با نحوه ارسال فهرست بها به اکسل
 • آشنایی با سفارشی سازی صفحه کار در قسمت فهرست بهای نرم افزار
 • آشنایی با نحوه استفاده از مقدمه فصول فهرست بهاهای موجود در تدکار
 • آشنایی با نحوه استفاده از حمل مصالح موجود در فهرست بهای نرم افزار
 • آشنایی با نحوه استفاده از آنالیز موجود در فهرست بهای نرم افزار
 • آشنایی با نحوه استفاده از ردیفهای مرتبط موجود در فهرست بهای تدکار
 • آشنایی با نحوه گزارش گیری از فهرست بهاها

فصل دوم

  • انوع دستورالعمل و دامنه شمول آن
  • انواع معاملات در مناقصات
  • اهداف و دامنه کاربرد بخشنامه
  • تعاریف و مفاهیم مهم بخشنامه
  • جداول شش گانه بخشنامه ( شامل جدول ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ )
  • آشنایی با نحوه تکمیل جداول شش گانه
  • بررسی جداول ۱، ۲، ۳ و ۴ پروژه نمونه
  • نکات مهم قابل توجه در تکمیل جدول ۵
  • نکات مهم قابل توجه در تکمیل جدول ۶
  • سایر نکات تکمیلی مهم و تاثیرگذار در ارائه پیشنهاد قیمت بر اساس این بخشنامه

فصل سوم

بخش اول: گام های اساسی در تهیه آنالیز و ارائه پیشنهاد قیمت

 • بخش های مهم اسناد مناقصه
 • نکات قابل توجه در دعوتنامه شرکت در مناقصه
 • نکات قابل توجه در مشخصات فنی خصوصی مندرج اسناد مناقصه
 • مرور برخی از مفاد شرایط خصوصی پیمان حاکم بر پروژه
 • موارد نیازمند دقت و توجه در بازدید میدانی از پروژه

بخش دوم: مطالعه محتویات اسناد شرکت در مناقصه و استخراج اطلاعات مورد نیاز پروژه

 • دعوتنامه شرکت در مناقصه پروژه
 • بخشنامه های حاکم بر پروژه
 • موافقتنامه پروژه
 • شرایط عمومی و خصوصی حاکم بر پیمان
 • مشخصات فنی خصوصی حاکم بر پیمان
 • جدول ۲ حاوی فواصل حمل مصالح
 • جداول آنالیز ارائه شده در اسناد مناقصه برای پروژه
 • دفترچه مقادیر کار
 • جمع بندی فرم خلاصه اطلاعات پروژه

بخش سوم: طی مراحل لازم برای آنالیز یک پروژه به صورت گام به گام

 • ورود تمام اطلاعات برآورد به نرم افزار
 • آنالیز دستی آیتم های حائز اهمیت
 • تکمیل جداول ۵ بر اساس اطلاعات کسب شده با استفاده از نرم افزار
 • بررسی نتایج آنالیز و شناسایی ریسک های پروژه
 • نحوه اعمال ضریب رشد میانگین
 • تکمیل جدول ۶ مربوط به آنالیز بالاسری و اعمال بالاسری پیشنهادی
 • نحوه اعمال تجهیز کارگاه پیشنهادی
 • تهیه گزارش های مربوط به جداول ۱ تا ۶

فصل چهارم

بخش اول: مرور محتوای بخشنامه نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل های فهرست بها

 • معرفی بخشنامه و دامنه شمول آن
 • تعاریف و مفاهیم مهم بخشنامه
 • آشنایی با جداول سه گانه بخشنامه (شامل جدول الف، ب و پ)
 • آشنایی با نحوه تکمیل جداول سه گانه
 • بررسی جداول الف و ب و پ مربوط به یک پروژه نمونه
 • نکات مهم قابل توجه در تکمیل جدول الف
 • نکات مربوط به نحوه کنترل پیشنهادهای مناقصه گران توسط کارفرما
 • نکات حائز اهمیت در خصوص پرداخت صورت وضعیتها پس از انعقاد قرارداد براساس این بخشنامه
 • نکته مهم و کلیدی در خصوص اعمال این بخشنامه

بخش دوم: ارائه پیشنهاد قیمت براساس بخشنامه با استفاده از نرم افزار تدکار

 • تهیه جدول الف با استفاده از نرم افزار
 • تهیه جدول ب با استفاده از نرم افزار
 • تهیه جدول پ با استفاده نرم افزار
 • یادآوری نکات قابل توجه در تکمیل جداول فوق

فصل پنجم

 • نحوه ورود اطلاعات متره پروژه نمونه و کاربرد دکمه های محیط متره
 • نحوه پیاده سازی ساختار شکست پروژه ها
 • نحوه تعریف آیتم های غیر پایه (ستاره دار)
 • نحوه تعریف اقلام فاکتوری
 • نحوه انتقال مقادیر متره به برآورد و کاربرد دکمه های محیط برآورد
 • نحوه استفاده از حمل اتوماتیک نرم افزار تدکار برای محاسبه حملهای پروژه نمونه
 • نحوه اعمال ضرایب پروژه نمونه
 • نحوه اعمال آیتم های تجهیز و برچیدن کارگاه پروژه نمونه
 • تهیه گزارش های متره و برآورد و حمل
 • نحوه اعمال ردیف های مرتبط در پروژه ها
 • کاربرد دکمه های باقیمانده در محیط آنالیز
 • نحوه تهیه آنالیز برای آیتم های ستاره دار با تدکار
 • نحوه تعریف عوامل کاربر در محیط آنالیز
 • نحوه تهیه فایل پشتیبان از پروژه های نرم افزار تدکار
 • نحوه بازخوانی فایلهای پشتیبان به نرم افزار تدکار

در تمام مراحل آموزش از اضافه گویی دوری شده و تمامی چیزهایی که فقط نیاز شما در طول پروژه و حضور در بازار کار را پوشش می‌دهد، گفته شده است.

مزایا و معایب دوره
ضمانت بازگشت وجه ۷ روزه بدون ریسک

در صورت عدم تطابق دوره با سرفصل‌ها، وجه پرداختی شما را بازگشت خواهیم داد. مطالب ارائه شده در این دوره آموزشی تماما به گونه ای انتخاب شده تا پاسخ ۹۹ % نیاز شما از بازار کار را بدهد. اما تکلیف اون یک درصد چی!؟ اون یک درصد مربوط به دنیای بی کران اتوکد هست که بدون شک برای آموزش اون انتهایی وجود نداره. اما این ضمانت رو میکنیم که هرآنچه مورد نیاز شما از بازار کار خواهد بود در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

با گذراندن دوره آموزش اتوکد چه چیزی دریافت می کنید؟

 1. دریافت ۱۵ دقیقه مشاوره تلفنی بازار کار با “مهندس داود کامرانی
 2. گواهی رسمی سازمان فنی و حرفه ای با قابلیت ترجمه رسمی جهت ارائه مدارک مهاجرتی
 3. دسترسی مادام العمر به فیلم های دوره آموزشی
 4. دریافت آپدیت های جدید دوره آموزشی به صورت رایگان
مخاطبین دوره

درخواست مشاوره

شما می‌توانید برای دریافت مشاوره، نام و شماره تلفن خود را برای ما ارسال کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

نظرات هنرجویان

مشاهده تمام نظرات

معرفی نرم افزار تدکار

سوالات متداول

دوره های مرتبط

مشاهده تمام دوره‌ها
دوره آموزش نظارت ساختمان

دوره آموزش نظارت ساختمان

۱۰۰
۰
۲۴
۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
در حال برگزاری
دوره آموزش پلکسیس Plaxis
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید
نوع دوره
آنلاین
سطح دوره
پیشرفته
مدت دوره
8 ساعت
پیش نیاز
ندارد
روش پشتیبانی
ارسال تیکت
دوره آموزش آنالیز بها و پیشنهاد قیمت با تدکار
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان