لوگوی کامرانیز

اجرای سازه نگهبان خرپایی

سازه نگهبان به روش خرپایی

سازه نگهبان خرپایی (Guardian truss structures) یکی از روش های پایدارسازی گودبرداری است. این سازه یکی از پر استفاده ترین روش های پایدارسازی در گود هایی با عمق متوسط است. در این روش پروفیل های فولادی خرپایی، در فواصل معین به دیواره گود، تکیه داده می شود. خرپاها با تحمل فشار جانبی ناشی از سربار خاک، و انتقال آن به زمین، مانع از ریزش دیواره گود می شود.

دلیل اهمیت سازه نگهبان

نقش سازه نگهبان در ساختمان

گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان در بحث عمران دارای گستردگی زیادی می باشد و نیاز به مطالعات، بررسی ها و ملاحظات ژئوتکنیکی و … دارد. در نتیجه می توان گفت انتخاب روش مناسب بسته به در نظر گرفتن تمام شرایط می باشد.

نقش اصلی سازه نگهبان ایمن سازی جداره های گود می باشد که عبارتند از: حفظ جان انسان های خارج و داخل گود، حفظ اموال خارج و داخل گود و نیز فراهم آوردن شرایط امن و مطمئن برای اجرای کار.

طراحی سازه نگهبان خرپایی

طراحی سازه نگهبان خرپایی به صورت دستی و دیجیتالی

اجرای سازه نگهبان خرپایی

اجرای تمامی مراحل اعم از حفر چاه قائم، اجرای اعضای قائم، مایل و ...

طراحی سازه نگهبان

طراحی سازه نگهبان با مشخصات دقیق

مدل سازی

مدل سازی با برنامه های عمران برای تخمین محاسبات

طراحی سازه نگهبان، در گود های با خطر زیاد

طراحی سازه نگهبان، در گود های با خطر زیاد

در گودهای عمیق و با خطر زیاد، باید شرکت ژئوتکنیکی دارای صلاحیت، مسئولیت طراحی و اجرای گود را بر عهده بگیرد.(منبع :مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان) که این کار به نظر من بسیار عاقلانه است. وقتی عمق گودبرداری زیاد می شود، شرایط، حساس تر می شود. نیاز به کنترل ها و طراحی های دقیق تری نیز هست.

بخشی از این کنترل ها در حیطه تخصص، یک مهندس ژئوتکنیک است. ( مهندس ژئوتکینک: کارشناس ارشد عمران- خاک و پی). در گودبرداری های با عمق خیلی زیاد ممکن است، اجرای نوع دیگری از سازه نگهبان مثل نیلینگ، تشخیص داده شود.

زمان شروع اجرای سازه نگهبان خرپایی

خیلی ها تصور میکنند که اجرای سازه نگهبان، باید بعد از گودبرداری آغاز شود. این یک اشتباه است. شروع اجرای سازه نگهبان خرپایی، قبل از گودبرداری است. در بعضی از مواقع، ممکن است این کار حتی قبل از تخریب سازه قدیمی آغاز شود. شروع سازه نگهبان با حفر چاهک آغاز میشود. حُسنِ این کار این است که قبل از گودبرداری خاک از تراکم خوبی برخوردار است . به همین دلیل امکان ریزش دیواره چاهک کمتر است.

فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم

    قابلیت اجرایی سازه نگهبان خرپایی

    محدودیت های اجرایی زیادی در اجرای سازه نگهبان خرپایی فلزی برای پایدارسازی گودبرداری ها وجود دارد مهمترین مسئله و نکته در اجرای سازه نگهبان خرپایی فلزی نصب دستک اصلی مایل میباشد که باید بتوان قبل از اجرای آن فونداسیون دستک ها را در کف گود اجرا کرد.

    به منظور اجرای فونداسیون تک دستک مایل اصلی سازه نگهبان لازم است در قسمت میانی زمین گود به کف رسانده شود و فونداسیون اجرا گردد ضمن اینکه به منظور تامین پایداری دیوارهای گودبرداری خاکبرداری با شیب مجاز ۲ به ۱ و یا ۱ به ۱ می بایست اجرا گردد که این عامل در زمین های با عرض کم مشکلی اساسی ایجاد میکند به عبارت دیگر در صورتیکه عمق گود نسبت به ابعاد زمین و یا عرض زمین بیشتر باشد اجرای خاکبرداری شیب دار در وسط زمین بسیار مشکل خواهد بود.

    در حالت کلی اجرای سازه نگهبان برای گودبرداری بیش از ۱۲ متر و یا بیش از سه طبقه زیرزمین بسیار مشکل و در اغلب موارد قابل اجرا نخواهد بود و ممکن است خطر ریزش گود را بهمراه داشته باشد در اینگونه موارد لازم است روشهای دیگر مانند سازه نگهبان مهار متقابل و یا استرات و یا سیستم نیلینگ و انکراژ به عنوان روش پایدارسازی گودبرداری مورد استفاده قرار گیرد.

    نمونه اجرای سازه نگهبان خرپایی