سبد خرید

دوره های آنلاین - مجموعه عمران کامرانی

دوره آموزش نظارت ساختمان

دوره آموزش نظارت ساختمان

۱۰۰
۰
۲۴
۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
دوره آموزش مدیریت دعاوی (کلیم کردن)

دوره آموزش مدیریت دعاوی (کلیم کردن)

۸۵
۰
۱۳
۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
دوره آموزش متره برآورد

دوره آموزش متره برآورد

۹۰
۰
۴۴
۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دوره آموزش انجام گودبرداری

دوره آموزش انجام گودبرداری

۸۶
۰
۱۶
۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دوره آموزش کمیسیون ماده 100

دوره آموزش کمیسیون ماده 100

۹۱
۰
۲۳
۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
در حال برگزاری
دوره آموزش ضوابط ساخت و ساز شهری