لوگوی کامرانیز

شرکت مهندسی ساختمان
"مهندس داود کامرانی"

وبلاگ تخصصی مقالات

در این قسمت مقالات مختلفی که در حوزه مهندسی عمران و ساخت و ساز به منظور آموزش بیشتر مورد نیاز است به نمایش گذاشته شده است.

تخصص و تجربه حرفه ای

یک دنیا دانش و یک دنیا تجربه، پیشکش شما

مشاور قانون در عمران

قوانین ساخت و الزامات اداری

ابعاد استاندارد استخر

ابعاد و استانداردهای استخر شنا در ساخت استخر مساله ای مهم است. رعایت آن میتواند بهره برداری و استفاده از استخر را چند برابر کند.